Dato: april 26, 2022

Superpopulært tollstudium

Maria Mentel (22), har en bachelor i økonomi fra før av, og sto i fjor vår mellom å velge en master i økonomi eller det nye tollstudiet. Hun valgte toll og er fornøyd med valget, men bekrefter at første semester har vært krevende.

— Det var ganske mye jobb i begynnelsen. Man ble ganske satt ut av hvor mye det var, sier Mentel til Khrono.

— Jeg tror det var mest krevende for de som kom rett fra videregående som ikke hadde hatt eksamener før, men vi føler at lærerne var veldig flinke til å tilrettelegge. De hadde forståelse for at vi var prøvekaniner, fortsetter hun.

Mentel er positiv til at studieledelsen burde nedjustere pensum, og trekker spesielt fram et emne der de hadde hatt fire-fem tunge fagbøker på pensum.

Studenten sier også at signalene fra underviserne er at de skal nedjustere pensum, og da for eksempel sette ned kravet til antall ord på innleveringer.

— Men du syns studiet generelt sett har vært bra så langt?

— Jeg syns det har vært bra. Det er spesielt interessant å ha gjesteforelesere fra tolletaten. Studentene i klassen er også generelt veldig engasjerte, og de er flinke til å ta ordet. Det har vært en god balanse og et godt samarbeid mellom lærere og studenter, sier Mentel (utdrag hentet fra Khrono.no).

 

Link til hele artikkelen: https://khrono.no/alle-kom-over-grensa-pa-superpopulaert-tollstudium/656380