Dato: april 16, 2022

Null stryk og null frafall

Null frafall og null stryk er status for de 43 studentene på toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Det nyopprettede studiet var Norges mest søkte per studieplass i 2021. Nå planlegger UiS og Tolletaten å øke antall studenter ved studiet.

Med hele 2064 søkere totalt var det hele 48 søkere per plass ved bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll. Dette var desidert flest i Norge.

Førsteamanuensis i Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og leder for studieprogrammet, Lillian Katarina Stene, gleder seg over gode resultater for studentene:

– Null frafall og null stryk er ganske unikt, men vi var heldige og fikk en veldig dyktig og ung studentgruppe. Siden det var så stor konkurranse om plassene fikk vi velge fra øverste hylle, sier hun.

Studiet er det eneste av sitt slag i Norge og erstatter den tidligere etatsinterne tollerutdanningen. Norge er det første landet i Norden som organiserer tollutdanningen på denne måten.

Flere studenter og flere menn

Nå planlegges det å øke antallet studenter på den populære utdanningen.

– Det er stort behov for flere tollere. Vi planlegger derfor å øke antallet i årene som kommer.  Flaskehalsen er imidlertid praksisplassene hos toll. Tolletaten legger mye ressurser i å veilede både den enkelte og i grupper på praksisplassen, og har mange dyktige veiledere. Men de trenger flere ansatte i hele etaten da mange går av med pensjon i disse tider, så de har behov for mye ressurser, sier Stene.

Det arbeides også med å få flere mannlige studenter:

– Vi vurderer ulike tiltak for å få en bedre kjønnsbalanse. For Tolletaten er det veldig viktig med en god dekning av begge kjønn. Eksempelvis kan ikke en kvinne visitere en mann og omvendt,  sier Stene.

Aktive og fornøyde studenter

Siv Meyer, for mange kjent fra sin deltakelse i realityserien «Ex On The Beach»,  var en av de som kom seg gjennom det trange nåløyet i 2021.

– Det har vært utrolig spennende, selv om det kun har vært teori. For å lære pensum og fullføre oppgaver har det vært mange dager med opptil 12 timer på campus. Det har vært mye travlere enn hva jeg og de andre i klassen hadde forventet, sier hun i et intervju med Dagsavisen Rogalands Avis.

Meyer er også leder for linjeforeningen for studiet og forteller at det har vært både fordeler og ulemper ved å studere ved et helt nyopprettet studium.

– Fordelen er at vi får lov til å være med på å forme utdanningsløpet. Universitetet snakker med oss tillitsvalgte jevnlig for å høre hva som er bra og hva som bør endres. Ulempen er at siden dette er et helt nytt studium, har vi ikke hatt noen tidligere studenter som har kunnet dele sine erfaringer med oss, sier hun til avisen.

Tollstudentene har også etablert egen podkast og har egne plattformer der de diskuterer faglige utfordringer og muligheter.

Fysisk undervisning

Meyer forteller om stor trivsel blant studentene ved studiet og tror en viktig grunn er at de har hatt fysisk undervisning hele høsten.

Studieprogramleder Lillian Katarina Stene er enig i at det har vært en stor fordel.

– Vi ser at læringsutbyttet er mye større når studentene får samles fysisk. Vi har også registrert at selv om de har fått tilbud om strømming og opptak i fag, stiller stort sett hele klassen i klasserommet likevel. Det er også ganske unikt. I tillegg har dialogen med forelesere og studiekoordinator vært veldig tett og god, sier hun.

 

Hele intervjuet er hentet fra uis.no: https://www.uis.no/nb/om-uis/null-stryk-og-null-frafall-pa-populaert-nytt-tollstudium

Tekst: Elin Nyberg

Foto: privat. Tolletaten ønsker for øvrig å understreke at bildet er tatt under studieløpet, og ikke fra tolltjenesten.