Dato: desember 14, 2022

Mitt studie - Studenttorget

Siv (25), leder av BaTo, ble intervjuet av studenttorget til spalten "mitt studie". Her snakker hun om hvordan det er å gå på studiet, hvordan studiehverdagen er lagt opp og hvilke fag vi har.

Siv (25), leder av BaTo, ble intervjuet av studenttorget til spalten «mitt studie».

Her snakker hun om hvordan det er å gå på studiet, hvordan studiehverdagen er lagt opp og hvilke fag vi har.

Utdrag fra artikkel:

Kan du fortelle litt om studiets innhold og hvordan undervisningen foregår?
– Det første året er det mest teori, og omtrent to måneder med praksis. Andre året er det bare teori, og tredje året er det et halvt år med praksis, før vi skal skrive bachelor.

At studiet har mye praksis, er noe Siv trekker frem som positivt.

– At vi får praksis er noe av det jeg syntes virket veldig bra med studiet, fordi vi faktisk får vite hva vi går ut til når vi er ferdige med bacheloren.

Kort oppsummert, hva lærer man på ditt studie?
– Vi har fag som logistikk og HMS for å lære litt overordnet, og så har vi hatt om psykologi, konflikthåndtering og veldig mye juss hvor vi har satt oss inn i lovverket.

Hun legger til at det de lærer på studiet er overordnet, og ikke nødvendigvis så spesifikt tollrelatert.

– Det var det som var bra med å komme ut i praksis; at vi fikk se hvordan teorien faktisk ble brukt, for det kan være litt vanskelig å se det når man sitter på skolebenken.

Les hele artikkelen her: https://studenttorget.no/index.php?show=4178&expand=3796,4178&artikkelid=20701