Dato: april 16, 2022

Flere studieplasser

Antall studieplasser øker fra 35 til 60 studieplasser høsten 2022.

– Vi regner med færre søkere ved årets opptak til bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll. Kombinert med en nesten dobling i antall studieplasser forventer vi at det vil bli lettere å komme inn på studiet, sier Lillian Katarina Stene, førsteamanuensis i Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og leder for studieprogrammet.

Med hele 2064 søkere i 2021 var det hele 48 søkere per plass ved bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll. Dette var desidert flest i Norge.

Stort behov for tollere

Økningen i studieplasser skyldes et større behov for tollere i Tolletaten.

– Tolletaten har signaliserte økt behov for flere ansatte i årene som kommer. De trenger flere ansatte i hele etaten da mange går av med pensjon i årene som kommer, det er behov for mye ressurser, sier Stene.

Studiet er det eneste av sitt slag i Norge og erstatter den tidligere etatsinterne tollerutdanningen. Norge er det første landet i Norden som organiserer tollutdanningen på denne måten. Det arbeides også med å få flere mannlige studenter.

– Vi vurderer ulike tiltak for å få en bedre kjønnsbalanse. For Tolletaten er det veldig viktig med en god dekning av begge kjønn.Eksempelvis kan ikke en kvinne visitere en mann og omvendt, sier Stene.

 

Hele artikkelen er hentet fra uis.no: https://www.uis.no/nb/aktuelt-om-studier/flere-studieplasser-til-toll-vareforsel-og-grensekontroll

Foto: hentet fra uis.no. Tolletaten ønsker for øvrig å understreke at bildet er tatt under studieløpet, og ikke fra tolltjenesten.